Aangifte van geboorte

De aangifte gebeurt door de wettige ouders in de gemeente waar het kind geboren is. Deze gemeente is meestal niet je woonplaats.

Je beschikt hiervoor over een termijn van 15 dagen na de bevalling. Wanneer de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Volgende documenten zijn nodig voor de aangifte:

  • een getuigschrift van geboorte, model I;
  • de identiteitskaart van de aangever(s);
  • eventueel het trouwboekje van de ouders;
  • eventueel het attest van de erkenning voor de geboorte.

Bijzonderheden

De dienst burgerzaken van de plaats van geboorte reikt volgende documenten uit aan de aangever(s):

  • een bewijs om het kraamgeld te bekomen in het kader van de kinderbijslag;
  • een bewijs om de zwangerschaps- en/of rustvergoeding terug te bekomen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • een getuigschrift om de verplichte poliovermeldingen te verrichten;
  • enkele uittreksels uit de geboorteakte.

De geboorte wordt gemeld aan de dienst burgerzaken van je woonplaats.