Activeringsheffing op onbebouwde gronden en kavels

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

Bedrag van de belasting

Er wordt 2,00 euro per vierkante meter aangerekend met een minimumaanslag van 575,00 euro (voor 2023) en 600,00 euro (voor 2024) per kavel of bouwgrond.
 
Het belastingbedrag wordt vanaf 1 januari 2025 jaarlijks geïndexeerd.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting?

Neem dan een kijkje op deze pagina.