Belgisch rijbewijs naar Europees model

Personen ingeschreven in de bevolkings- en vreemdelingenregisters, dienen op de openbare weg te sturen met een Belgisch of geldig erkend EER-rijbewijs. Andere bestuurders (bv. toeristen) sturen met hun erkend buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs. Een bestuurder moet bovendien zijn rijbewijs tonen, als een bevoegde persoon dat vraagt.

Om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen, moeten twee voorwaarden vervuld zijn:

  • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente;
  • houder zijn van een Belgische identiteitskaart, een vreemdelingenkaart of een immatriculatieattest.

Het rijbewijs wordt aangevraagd bij de dienst burgerzaken. Het aanvraagformulier dient ingevuld en ondertekend te worden van de aanvrager.

Er zijn verschillende categorieën van rijbewijzen, afhankelijk van het voertuig dat men bestuurt.

Na het slagen voor het praktisch examen kan je op de dienst burgerzaken je definitief rijbewijs bekomen. Daarvoor breng je volgende zaken mee:

  • het origineel formulier mee dat je krijgt na het slagen in het praktijkexamen;
  • je voorlopig rijbewijs, eventueel samen met één, recente en duidelijke pasfoto.

De kostprijs voor het rijbewijs bedraagt 26,00 euro.

Na 4 werkdagen wordt je definitief rijbewijs afgeleverd.