Bevolkingsgegevens / adresaanvragen

Met behulp van computers houdt de dienst burgerzaken nauwkeurig alle identiteitsgegevens van de inwoners van Oudenburg up-to-date: geboorteplaats en -datum, adres, beroep, samenstelling van het gezin, ... Het staat allemaal op digitale steekkaarten. Iedereen heeft het recht zijn/haar eigen steekkaart te raadplegen en kan hiervoor terecht op de dienst burgerzaken van de woonplaats.

Rekening houdend met de wet op de privacy springen de ambtenaren erg voorzichtig om met die informatie. Adressen of andere persoonlijke gegevens worden bijvoorbeeld niet meer doorgegeven, behalve in de gevallen die door de wet zijn voorgeschreven of toegelaten (advocaten, notarissen, ...). Wanneer je meent aanspraak te kunnen maken op bepaalde inlichtingen, stuur je je aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen. Vermeld wel de wettelijke basis waarop je steunt om aanspraak te kunnen maken op de inlichting.