Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)

Een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan geeft aan wat en hoe mag gebouwd en verbouwd worden voor een bepaald deel van het grondgebied van de gemeente.

Voor de goedkeuring van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan maakt de gemeente BPA's op. Vanaf de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zullen RUP’s worden opgemaakt.

Om na te gaan welke voorschriften voor je van toepassing zijn kan je contact opnemen met de dienst Omgeving.

Hieronder een overzicht van de bestaande BPA's. Voor de BPA's Roksem Hoge Dijken, Waerebrug en Westkerke centrum Noord werden bepaalde delen onthouden van vergunning (zie plan). Voor deze delen is de oudere versie van het desbetreffende BPA nog van tel.

Korte Vijfwegstraat


Goedkeuringsdatum: 24 oktober 1990

Onze-Lieve-Vrouwkerk


Goedkeuringsdatum: 16 oktober 2001

Roksem Hoge Dijken


Goedkeuringsdatum: 22 juni 1994

Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven


Goedkeuringsdatum: 22 mei 2009

Sportcentrum


Goedkeuringsdatum: 14 mei 1992

Steengoed


Goedkeuringsdatum: 23 januari 2007

Waerebrug


Goedkeuringsdatum: 26 september 1996

Westkerke centrum Noord


Goedkeuringsdatum: 11 april 2005

Westkerke centrum Oost


Goedkeuringsdatum: 7 juli 1992

Westkerke centrum Zuid


Goedkeuringsdatum: 20 juni 1994

Weststraat


Goedkeuringsdatum: 11 januari 1990

Witte Bergen


Goedkeuringsdatum: 30 juni 1994

Zandvoordebrugstraat


Goedkeuringsdatum: 9 juli 2002

Oudere BPA's


Roksem Hoge Dijken


Goedkeuringsdatum: 11 oktober 1984

Waerebrug


Goedkeuringsdatum: 17 januari 1989

Westkerke centrum Noord


Goedkeuringsdatum: 17 januari 1989