BOOMM

Uit subjectieve bevragingen en objectieve gegevens blijkt dat milieuovertredingen allerhande de burgers bezighouden. Denk maar aan zwerfvuil, hondenpoep, afvalverbranding, sluikstorten. Het stadsbestuur van Oudenburg en de Lokale Politie Kouter, afdeling contactteam Oudenburg, slaan daarom de handen in elkaar en starten met een nieuw project rond milieu: BOOMM. BOOMM staat voor Bewust Oudenburg | Omgaan Met Milieu.

De politie- en de stadsdiensten proberen al jaren milieuovertredingen tegen te gaan. Omdat je samen altijd sterker staat, worden de krachten gebundeld in een nieuw project. BOOMM wordt vanaf nu het uithangbord voor alles wat met milieu in de ruime zin te maken heeft. Er staan diverse acties op het programma om alle Oudenburgnaars bewuster te laten omgaan met het milieu.

Concreet worden in de eerste fase vooral hondenpoep, zwerfvuil, overvolle vuilbakken, en onkruid aangepakt. Het is vooral de bedoeling om een mentaliteitswijziging en gedragsverandering bij de inwoners teweeg te brengen. Om de burgers te wijzen op de problematiek rond hondenpoep zullen er bijvoorbeeld affiches en flyers verspreid worden. Bovendien zullen alle vuilnisbakken voorzien worden van een sticker met de slogan ‘Elk kakje in een zakje’.

Ook de afvalinfrastructuur moet aangepakt worden. Een eerste stap is het in kaart brengen van de glasbollen, vuilnisbakken en afvalgevoelige zones in de stad. De BOOMM-kaart geeft dit overzichtelijk weer en wordt continu aangevuld. Via het ‘Ik BOOMM mee’-meldpunt kunnen ook inwoners ‘mee-BOOMMEN’ en problemen rond glasbollen, vuilnisbakken, en dergelijke melden aan de stad. Dankzij deze kaart met input van de burger, de politie en de stadsdiensten worden de risicovolle gebieden in kaart gebracht en zichtbaar gemaakt voor iedereen. Op die manier kunnen de problemen van sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep, … consequent aangepakt worden, bijvoorbeeld door politiepatrouilles op afvalgevoelige gebieden.

Als iedereen zijn steentje bijdraagt, zijn we weer een stap dichter bij een proper Oudenburg!