Vaccinatiecampagne

Om ons te beschermen tegen een eventuele nieuwe golf van besmettingen in de winter, heeft de Interministriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist om vanaf september een ‘herfstbooster’ tegen COVID-19 aan te bieden.

Na een aantal weken en zeker maanden begint de werkzaamheid van de vaccins namelijk geleidelijk aan af te nemen. Een vaccinatie aan het begin van de herfst zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden, opnieuw versterkt wordt.

Aanbevolen voor iedereen, vooral voor kwetsbare groepen
Je wordt, zoals tijdens de voorgaande vaccinatiecampagnes, uitgenodigd per post en digitaal via jouw e-box. De uitnodigingen voor de herfstbooster starten begin september. Eerst zullen de risicogroepen (65+ en personen met een verzwakte immuniteit) worden uitgenodigd. Daarna volgen de zorgsector en de 50-64-jarigen (in dalende leeftijd). De mensen tussen 18 en 50 jaar kunnen zich daarna op vrijwillige basis aanbieden. Voor 1 november 2022 moet iedereen de kans gekregen hebben om een herfstbooster te krijgen.