Archief

Het stadsarchief van Oudenburg beschikt over de archieven van Oudenburg, Ettelgem, Roksem en Westkerke vanaf ca. 1795 tot heden. Deze documenten zijn afkomstig van de stedelijke administratie, evenals van het OCMW en haar voorloper, de COO. Deze archieven zijn interessant voor onderzoek naar de lokale geschiedenis en genealogisch onderzoek.

De bewaarde archieven worden geregistreerd en ontsloten via het inventarisatieprogramma Probat. Voor onze beeldcollectie doen we beroep op de publiekswebsite van Souvenhiers. Meer informatie hierover vind je op de pagina over de beeldbank.

Wie op zoek is naar archiefstukken van Oudenburg en de deelgemeentes daterend van vóór de aangegeven periode, kan terecht bij het Rijksarchief te Brugge. Je kan eveneens terecht bij de provinciale archiefdienst van West-Vlaanderen, dewelke archiefstukken bezit ingevolge het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen.