Eerste schepen Tahira Malik

Afspraak

Na telefonische afspraak

Bevoegdheden

Financiën en financiële planning, sport, onderwijs, emancipatie en gelijke kansen, diversiteit, gender en levensbeschouwingen, participatie, noord-zuidbeleid en ontwikkelingssamenwerking, verhuur van gemeentelijke infrastructuur (zalen en dergelijke), opvoedingsondersteuning.

Als eerste schepen is zij van rechtswege de eerste plaatsvervanger van de burgemeester en van de ambtenaar van de burgerlijke stand, in gevallen van tijdelijke afwezigheid (en voor zover de burgemeester zijn bevoegdheid niet aan een andere schepen heeft opgedragen).