Gescheiden afvoersysteem


De stad Oudenburg verleent een subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater.

Deze premie geldt voor bestaande particuliere woningen.

Het gaat om een aanvullende subsidie. De toekenning ervan is afhankelijk van de goedkeuring, de toewijzing en de uitbetaling van de gelijkaardige premie door Fluvius.

Bedrag van de subsidie

50% van de bewezen kosten met een maximum van 200,00 EUR.

Meer info

Wil je meer weten over deze premie, de voorwaarden, hoe en waar je de premie kan aanvragen?

Neem dan een kijkje op de volgende link: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies

Het volledige reglement kun je hier nalezen.