Green Key

Green Key Label in Oudenburg

Klimaat en energie zijn actuele thema’s en niet ondenkbaar de komende jaren. Burgers, bedrijven en overheden zullen samen actief nadenken over een duurzame en betaalbare toekomst. Gelukkig zijn hiervoor veel mogelijkheden. Om die reden organiseerde het stadsbestuur van Oudenburg een inspiratieavond voor de Oudenburgse horeca en logies.

Op dinsdag 5 juli 2022 vond een inspiratieavond plaats over duurzaam logeren, vergaderen en dineren in Oudenburg en het bijhorende Green Key label. Er was een uiteenzetting over de mogelijkheden om in accommodaties of restaurants energie te besparen via allerlei bruikbare tips.

Wat is Green Key?

Green Key is een internationaal duurzaamheidslabel voor hotels, gastenkamers, jeugdherbergen, MICE locaties en campings. Het ondersteunt en verenigt uitbaters bij het verduurzamen van hun onderneming. In Vlaanderen zijn reeds 139 locaties gecertificeerd. GoodPlanet verzorgt de omkadering en begeleiding van dit label in België.

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en planten we zaadjes voor verandering. We maken de ideeën achter duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek.

Financiële tussenkomst stad Oudenburg

Het stadsbestuur van Oudenburg wil graag de ondernemers een handje helpen en zal de instapkosten en de eerste auditkosten van de horecazaken of logies die wensen in te stappen op zich nemen.

Hieronder vind je alvast volgende documenten terug:

  • het inschrijvingsformulier met de criteria om een Green Key label te ontvangen.
  • het aanmeldingsformulier om de subsidie te ontvangen.
  • het subsidiereglement.