Kindergemeenteraad

Meer dan 12% van de inwoners van Oudenburg is 12 jaar of jonger. Een grote groep kinderen en jongeren die we volop bij het beleid van onze stad willen betrekken. Daarom organiseren we ook dit jaar opnieuw de verkiezing van een kindergemeenteraad.

Via deze raad willen we kinderen informeren en betrekken bij het stadsbeleid. Ze krijgen de kans om problemen, wensen, ideeën uit hun eigen leefwereld en omgeving kenbaar en bespreekbaar te maken. De kinderen leren bovendien met elkaar overleggen en oplossingen zoeken.
De kindergemeenteraad zal – naar analogie van de huidige gemeenteraad - bestaan uit zowel een kinderburgemeester, - schepenen als -raadsleden en telt in totaal 21 leden. Leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar uit Oudenburg kunnen zich kandidaat stellen. De kindergemeenteraad zal advies kunnen geven aan het college van burgemeester en schepenen. Op deze manier kan er nog beter rekening worden gehouden met de mening van de kinderen in de uitwerking van het beleid.

Dit jaar gaan we concreet aan de slag rond het thema Kinderrechten. Een thema waarbij de kinderen, onder andere in hun schoolomgeving, een belangrijke bijdrage bij kunnen hebben.
Meer informatie omtrent de samenstelling, verkiezing en installatie van deze kindergemeenteraad vind je alvast in het reglement.

We roepen dan ook alle Oudenburgse kinderen op om zich kandidaat te stellen tot uiterlijk 30 september 2023 en op vrijdag 13 oktober 2023 hun stem uit te brengen!