Victor Veilig

De Stad Oudenburg zet in op buitenspelen en wil een veilige verkeerssituatie creëren voor iedereen. Daarom doet de stad Oudenburg beroep op Victor Veilig. Victor Veilig waakt over de veiligheid van de kinderen tijdens het buitenspelen en maakt bestuurders attent op de aanwezigheid van de spelende kinderen. De boodschap van Victor Veilig is zeer duidelijk en staat ook op zijn buik: ‘TRAAG!’. De stad Oudenburg stelt 20 verkeersmaatjes ter beschikking voor de inwoners van Oudenburg. De ontlener maakt zichzelf peter/meter van Victor Veilig. Omwonenden kunnen bij de ontlener terecht om Victor Veilig op te halen en tijdens speelmomenten van de kinderen van de wijk buiten te zetten.
 

Praktisch

Iedereen die in Oudenburg gedomicilieerd is kan Victor Veilig lenen. De ontlener dient zelf Victor Veilig af te halen bij de jeugddienst (Weststraat 24 - 8460 Oudenburg), na afspraak (E jeugd@oudenburg.be of T 059-56 84 54). Bij afhaling dient één identiteitskaart voorgelegd te worden van een in Oudenburg gedomicilieerde persoon.
 
De ontlener mag Victor Veilig bijhouden zolang dit nodig is. De jeugddienst neemt jaarlijks contact op met de ontleners om het gebruikt te controleren.
 
De ontlener wordt peter/meter van Victor Veilig voor zijn/haar wijk. Inwoners van dezelfde wijk kunnen Victor Veilig bij de ontlener komen ophalen om tijdens speelmomenten buiten te zetten. Victor Veilig wordt telkens per twee ontleend, dit om een aan beide kanten van de straat te zetten.
 
Na elk speelmoment dient Victor Veilig binnengehaald te worden. Bestuurders moeten er attent op gemaakt worden dat kinderen aan het spelen zijn. Indien Victor Veilig continu buiten staat, verliest het zijn effect. De wijkpolitie van Oudenburg houdt hier mee toezicht op en is op de hoogte van wie een Victor Veilig ontleend.
 
Het gebruik van Victor Veilig is beperkt tot de afgesproken plaats, zoals vermeld op de overeenkomst. Het is hierbij enkel toegestaan Victor Veilig aan te vragen voor eigen gebruik. Victor Veilig mag enkel op Oudenburgs grondgebied geplaatst worden. 
 
Bij het plaatsen van Victor Veilig dient het doorgaand verkeer ten allen tijde gegarandeerd te worden. Er mag in geen geval hinder ontstaan voor doorgaand verkeer, zowel op de rijbaan, het fietspad als op het voetpad.
 
Elke vorm van schade, verlies, vernietiging of diefstal van het uitgeleende materiaal dient onmiddellijk gemeld te worden aan de jeugddienst.