Jeugdraad

Taak

Net als de meeste andere gemeenten in Vlaanderen beschikt de stad Oudenburg over een jeugdraad. Het is één van de officiële adviesorganen van het gemeentebestuur. De belangrijkste taak van de gemeentelijke jeugdraad is het adviseren van het meerjarenplan, zowel over de opmaak als over de uitvoering. Dit advies is een wettelijke voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies van de Vlaamse overheid.

Maar de jeugdraad heeft het recht om op eigen initiatief advies te geven over alles wat te maken heeft met de jeugd of het jeugdwerk.

De jeugdraad kan op die manier daadwerkelijk bijdragen tot het vormgeven van het gemeentelijk jeugdbeleid.

De jeugdraad is ook een belangrijk forum waar jongeren en jeugdverenigingen elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen, een plaats om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

De jeugdraad organiseert soms ook eigen activiteiten, meestal in samenwerking met het gemeentebestuur. De bekendste activiteit is het jaarlijkse Sinterklaasfeest.

Wettelijke basis: het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.

Samenstelling en werking

De jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking of rekrutering hebben binnen het grondgebied van de gemeente. De mogelijkheid bestaat om andere geïnteresseerde jongeren uit de gemeente te coöpteren.

Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van de jeugdraad.

De jeugdraad komt gemiddeld om de twee maanden samen. 

Voorzitter: Anthony Vandecasteele

Secretaris: Yana Panesi

Contact

De jeugdraad kan je contacteren via jeugdraad@oudenburg.be