Kadervorming voor jongeren

Door de stad Oudenburg wordt een subsidie verleend aan jongeren voor het volgen van kadervorming (initiatieven die georganiseerd worden in het kader van een samenhangende opleiding en begeleiding van verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen belast met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven).

Bedrag van de subsidie

50% van de deelnameprijs, met een maximumsubsidie van 50,00 EUR.

Meer info

Wil je meer weten over deze subsidie, de tarieven en/of de aanvraag?

Het volledige reglement kun je hier nalezen.

Het aanvraagformulier vind je hieronder.