Verwaarloosde woningen/gebouwen en terreinen - Ongeschikte en onbewoonbare woningen

Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige, zichtbare gebreken of tekenen van verval vertoont en dit aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

Een terrein wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het langdurig gebreken of tekenen van verval vertoont met betrekking tot begroeiing, verharding, omheining, aanwezigheid van materialen zoals (zwerf)vuil, bouwafval,… en daardoor een onverzorgde en storende aanblik biedt.

Een woning wordt ongeschikt verklaard indien, na de opmaak van een technisch verslag, 15 strafpunten of meer worden toegekend. Een woning wordt onbewoonbaar verklaard indien deze een veiligheids- en/of gezondheidsrisico inhoudt.

De woningen waarvoor een ongeschiktheid- en/of onbewoonbaarverklaring wordt opgemaakt, worden geregistreerd op de Gewestelijke Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid.

Vanaf de datum van registratie in deze inventaris, worden de woningen opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

Het reglement inzake de belasting op verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen vind je hier terug.

Het reglement inzake de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen vind je hier terug.