Meldpunt

       
  
De stad Oudenburg verzamelt deze gegevens enkel voor het behandelen van klachten en meldingen en de opmaak van statistieken voor de jaarrapporten. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan 5 jaar.


 

Defecte verlichting

Melding maken

Klachten-
wegwijzer

Melding maken