Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift of militieattest wordt, net zoals het attest van samenstelling van het gezin, door bepaalde diensten (mutualiteit, vakbond, pensioenkas,...) opgevraagd. Het attest kan worden aangevraagd bij de dienst burgerzaken. Je moet je militair zakboekje en/of je laatst ontvangen militiedocument meebrengen.