Modder op de weg

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van hard werken voor de landbouwers. Het is ook een periode van toegenomen verkeersveiligheid op de wegen van en naar de landbouwbedrijven en velden. Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er een bekend probleem op: ‘modder op de weg!’

Door de modder liggen de wegen er plotseling spiegelglad bij, zodat er zich elk jaar opnieuw (soms ernstige) verkeersongevallen voordoen. Het is dus van het grootste belang dat de modder zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd.

Natuurlijk is het tijdens het vervoer van de oogst onvermijdelijk dat modder en aardappelen, bieten, maïs etc. op de weg belanden. Daarom is het belangrijk dat zowel de landbouwers en de loonwerkers die de oogsten uitvoeren als de andere weggebruikers die de vuile wegen gebruiken, hun voorzorgen nemen.

Tips voor de landbouwer, loonwerker, transporteur

  • Waarschuwen

Indien er slipgevaar is, moet je het verkeer hierop attent maken. Dit kan door signalisatieborden te gebruiken die speciaal voor de actie ‘modder op de weg’ werden ontworpen. Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt smerig bij, verwittig dan de politie. Die zal het gevaar signaleren en het verkeer eventueel omleiden. Let wel, dit ontslaat je niet van je plicht tot reinigen van het wegdek en van jouw aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval!

Het is tevens belangrijk dat de waarschuwingsborden worden weggehaald zodra de weg is schoongemaakt. Anders dreigt het effect ervan snel verloren te gaan.

  • Reinigen

Een vuil wegdek moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten.
Voor jouw veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer.

Tips voor de andere weggebruikers

In september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat. Een beetje hoffelijkheid kan wonderen doen.

Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en/of velden. Pas je snelheid aan!

Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg kunnen bevinden om deze schoon te maken. Matig je snelheid bij het voorbijrijden van de werkzaamheden.

Sla een waarschuwing betreffende slipgevaar niet in de wind, maar pas jouw rijstijl aan.