Nazicht concessie op begraafplaatsen

Het stadsbestuur is begaan met de laatste rustplaats van haar inwoners. De stad Oudenburg telt vier begraafplaatsen waar in de laatste jaren zowel ruimtelijke, infrastructurele, esthetische als administratieve tekortkomingen werden vastgesteld. Het stadsbestuur wenst deze tekortkomingen aan te pakken en wil inzetten op een goed beheer van haar begraafplaatsen.

Op lange termijn is het de bedoeling de begraafplaatsen te laten evolueren naar begraafparken, met respect voor iedereen. In navolging van de begraafplaatsen van Roksem en Westkerke (in 2020) en de begraafplaats van Ettelgem (in 2021) is nu de begraafplaats van Oudenburg aan de beurt. Gezien de omvang van de begraafplaats van Oudenburg is het vanuit praktisch en organisatorisch oogpunt aangewezen om hier gefaseerd te werk te gaan.

Volgende graven zouden geruimd worden:

  1. de graven waarvan de concessie niet werd verlengd;
  2. de graven waarvan de grafrust (10 jaar) verstreken is en waarvoor geen aanvraag tot verplaatsen naar een concessieperk werd aangevraagd;
  3. de graven waarvoor een aanvraag tot vervroegd beëindigen van de concessie werd ingediend;
  4. de graven die als verwaarloosd werden gekwalificeerd en gesignaleerd, en waarvoor geen stappen werden ondernomen om een einde te stellen aan de verwaarlozing.
Hieronder geven we alvast een antwoord op de meest voorkomende vragen.

 

Wat is een concessie?

Een concessie is een aangekochte rustplaats op de begraafplaats. Het kan gaan over een grondconcessie, een columbariumconcessie (een columbarium is een onderdeel van de begraafplaats om urnen in te bewaren, de urnen worden bijgezet in een muur) of een urnenveldconcessie (hier worden de urnen ondergronds bewaard).

Nazicht van de geconcedeerde graven op einde concessietermijn en van niet-geconcedeerde graven op de termijn van de gewaarborgde grafrust

In de maand oktober worden de nabestaanden op de hoogte gebracht van het verstrijken van de concessie of van het verstrijken van de gewaarborgde grafrust bij niet-geconcedeerde graven door middel van aanplakking van een bericht aan de ingang van de begraafplaatsen en aanplakking van een bericht aan de betrokken graven.

De nabestaanden of belanghebbenden beschikken over een periode van één jaar om een aanvraag tot hernieuwing van de concessie in te dienen.

Na 1 november 2023 kunnen de grafmonumenten, waarvan wij geen hernieuwingsaanvraag hebben ontvangen ambtshalve door de stadsdiensten verwijderd worden.

Verlenging van een concessie / Aangaan van een concessie

Je wil een bestaande concessie verlengen of je wenst een concessie te nemen voor een niet-geconcedeerd graf? Je krijgt ruim een jaar om dit aan de dienst burgerzaken te laten weten. Dit doe je door het hieronder vermelde aanvraagformulier ingevuld aan de dienst burgerzaken te bezorgen. Een (verlenging van een) concessie aanvragen kan tot 1 november 2023.

Je neemt geen concessie

Je hebt één jaar de tijd om alle persoonlijke spullen van het graf te verwijderen. De stad wordt na 1 november 2023 eigenaar van het graf en kan tot ontruiming overgaan. De stoffelijke resten worden ofwel ter plaatse bewaard ofwel krijgen ze een plaatsje in een gemeenschappelijk graf.

Waarom word ik niet persoonlijk gecontacteerd?

Het is praktisch onmogelijk om alle betrokken families op te sporen en de juiste contactgegevens te vinden. Daarom communiceert het stadsbestuur op de begraafplaats zelf en via de stedelijke website.

Waar kan ik terecht voor informatie?

Indien je nog vragen hebt, kan je tijdens de openingsuren terecht bij de dienst burgerzaken (Weststraat 24) op het nummer 059-56 84 32 of via burgerzaken@oudenburg.be). Zij zullen jou met raad en daad bijstaan en antwoorden op alle mogelijke vragen.