Werken Keiweg - UPDATE

11 mrt 2020

Update 2 juni 2020

In het kader van de grondwerken in de Keiweg (plaatsen van ondergrondse nutsleidingen) zal er bijkomende verkeershinder zijn ter hoogte van het kruispunt Zandvoordsestraat - Keiweg/Vaartstraat. Vanaf 8 juni 2020 wordt de Zandvoordsestraat richting centrum ter hoogte van de verkeerslichten onderbroken. Hierdoor zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn voor alle gemotoriseerd verkeer. Omleiding is voorzien via de Visserstraat. De Zandvoordsestraat blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ook plaatselijk verkeer zal mogelijk blijven. Het einde van de werken is voorzien op 17 juli 2020 (aanvang bouwverlof).
 
De Zandvoordebrug wordt voor alle duidelijkheid niet onderbroken en is dus vrij te gebruiken.

 


Update 11 maart 2020


 • Vanaf de Nieuwe Gistelbrug tot aan de Goedeboterstraat in de Keiweg geldt een verbod voor zwaar verkeer (> 3.5 ton). De omleiding voor het zwaar verkeer is voorzien via de N346 (Oostendesteenweg) richting Kennedy-rondpunt en A10.
 • Er komt een snelheidsbeperking van 30 km per uur in de Goedeboterstraat. 
 • Er komen extra controles op de naleving van zowel het éénrichtingsverkeer als de tonnagebeperking.


Bericht van 1 maart 2020

 
Vanaf de Zandvoordebrug tot aan firma De Meulenaere worden alle nutsleidingen aan de zijde van de huizen vernieuwd met het oog op de latere totale heraanleg.
Er wordt door aannemer Lamote in opdracht van Fluvius één rijstrook ingenomen. Om het verkeer in goede banen te leiden gelden vanaf de aanvang van de werken begin maart 2020 volgende maatregelen.

 • Fietsers worden omgeleid tussen de Nieuwe Gistelbrug en Zandvoordebrug (heen en weer) via Polder.
 • Gemotoriseerd verkeer:
  • Vanaf de Zandvoordebrug tot en met de Goedeboterstraat wordt 1 rijstrook voorbehouden voor de werken. De rijstrook dichtst bij het kanaal wordt eenrichtingsverkeer de richting van de Nieuwe Gistelbrug.
  • Komende vanuit de Nieuwe Gistelbrug op de Keiweg:
   • Ter hoogte van de Nieuwe Gistelbrug wordt het verkeer voor Jabbeke en Westkerke omgeleid via Gistel.
   • Ter hoogte van de Noordstraat wordt deze aanbeveling herhaald.
   • Ter hoogte van de Goedeboterstraat wordt alle verkeer afgeleid naar de Goedeboterstraat. Deze wordt eenrichtingsverkeer tot aan de Kasteeldreef.
 
Werken Keiweg