Algemene werking

 
De 21 leden van de gemeenteraad van Oudenburg, die om de zes jaar worden verkozen, zijn ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Beide raden hebben ook dezelfde voorzitter.

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste beslissingsorgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het algemeen beleid en stelt de reglementen vast, die zowel betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van het OCMW als op het inwendig bestuur ervan.

De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, behalve in uitzonderlijke gevallen. De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks (behalve in juli en augustus).


 

 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30