DIENSTVERLENING

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn bestaan sedert 1977.  Zij werden opgericht met als doel eenieder de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  De maatschappelijke dienstverlening verzekeren om dit doel te realiseren is de taak van het OCMW maar tegelijk ook een recht waarop iedereeen aanspraak kan maken.  Aldus vormde dit recht het sluitstuk of het vangnet van het hele systeem van sociale zekerheid.
 
De rol van het OCMW is sindsdien heel sterk geëvolueerd.  Vandaag wil het OCMW een 'sociaal huis' zijn waar alle inwoners terecht kunnen met hun sociale vragen, een professionele cliëntgerichte dienst die instaat voor de eerste opvang van alle mensen met een hulpvraag.
 
Hiervoor organiseert het OCMW een aantal diensten zelf maar daarnaast heeft het een belangrijke rol om onder begeleiding door te verwijzen naar andere gespecialiseerde instanties.  Er zijn immers zoveel diensten en organisaties actief op het vlak van maatschappelijk welzijn dat de burger vaak door het bos de bomen niet meer ziet.  Als eerste aanspreekpunt wil het OCMW ervoor instaan dat specifieke hulpvragen snel en correct bij de juiste instantie terechtkomen.
 
Het OCMW wil ook samenwerken met of coördinerend en ondersteunend optreden ten aanzien van andere lokale welzijnsvoorzieningen.
 
 
klik hier voor de contactgegevens.
 
 

 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30