Begeleiding en financiële ondersteuning

Tewerkstelling

Tewerkstelling is een belangrijk facet van de maatschappelijke integratie. Werkwilligheid is overigens een expliciete voorwaarde voor het bekomen van een leefloon.

Het OCMW beschikt over een activeringscoach en werkt nauw samen met Wijkwerken.

Het OCMW kan ook zelf tewerkstellen om de sociale zekerheidsrechten in orde te brengen en om de overstap te begeleiden naar de arbeidsmarkt.
 
 

Sociale, culturele en sportieve ontplooiing

Het OCMW komt tussen (in principe tot 80 % van de kostprijs, max. 200 EUR per persoon per jaar) in de deelname - actief - aan sociale, culturele en sportieve activiteiten en evenementen voor iedereen die op een of andere wijze gebruik maakt van de OCMW-dienstverlening. Dit gebeurt in uitvoering van een initiatief van de federale overheid die hiervoor ook de middelen ter beschikking stelt.
 
Hiervoor komen heel uiteenlopende zaken in aanmerking: vakantie- of sportkampen voor kinderne, bezoeken aan theater- en muziekvoorstellingen, tentoonstellingen of sportwedstrijden, abonnementen voor sportbeoefening of deelname aan "creatieve" activiteiten, enz.  Aan deze federale toelage werd een luik toegevoegd voor de bestrijding van kinderarmoede.  Hiermee kan een tegemoetkoming gegeven worden voor uitgaven die specifiek voor kinderen gedaan werden.
 
Het volledige reglement m.b.t. de tegemoetkomingen inzake de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de OCMW-dienstverlening vindt u onderaan deze pagina.
 
 

Psychosociale begeleiding

De dienstverlening van de sociale dienst beperkt zich uiteraard niet tot financiële en materiële aangelegenheden.  Bij de sociale dienst kan iedereen terecht met vragen rond ales wat met 'welzijn' te maken heeft: relatieproblemen, echtscheiding, opvoeding, drank- en druggebruik, sociale rechten, juridische bijstand, enz.  de maatschappelijk werkers staan in voor informatie, advies, begeleiding of begeleide doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten.
 
 
 Klik hier voor contactgegevens Sociale Dienst.
 
 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30