Omwisseling buitenlands rijbewijs

Houders van een erkend geldig buitenlands rijbewijs kunnen dit omwisselen tegen een Belgisch rijbewijs naar Europees model. Het vreemd rijbewijs moet je indienen bij dienst burgerzaken.

Voorwaarden

Je moet:

  • ofwel ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente en houder zijn van een geldige identiteitskaart of document;
  • ofwel het bewijs leveren van een inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende 6 maanden en houder zijn van een bijlage 33;
  • ofwel houder zijn van een in België afgegeven geldige diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaart.

 Bijkomende voorwaarden voor een niet-Europees rijbewijs:

  • verkregen zijn vóór de inschrijving in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister;
  • verkregen zijn na een verblijf van 185 dagen in het land van afgifte.