Oproeping

Uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen worden de oproepingsbrieven verstuurd. Hierop staan het nummer en de locatie van het stembureau. Bekijk dus goed je oproepingsbrief voor je gaat stemmen zodat je onmiddellijk op de juiste locatie bent.  

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen, ben je die kwijt, vergeten of is die (onleesbaar) beschadigd? Vraag dan een duplicaat aan bij de dienst burgerzaken. Dit kan vanaf maandag 3 juni 2024 (opgelet: niet vroeger). Op de dag van de verkiezingen kan je terecht in het secretariaat van de sporthal van 8 uur tot 14 uur. Je haalt een duplicaat steeds persoonlijk af.