LDC Biezenbilk

Contactinformatie

LDC Biezenbilk
Ettelgemsestraat 24 – 8460 Oudenburg
T 0491-63 16 49
E biezenbilk@oudenburg.be

Tarieven 4 uur

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4
Oudenburgse vereniging en instellingen Oudenburgse inwoners Niet-Oudenburgse verenigingen en instellingen Niet-Oudenburgse inwoners
Polyvalente ruimte (volledig) 40 80
Cafetaria (2/3 zaal rechts) 30 60
Kleine polyvalente zaal (1/3 zaal links) 10 20
Leslokaal 10 20
Leslokaal met keuken 35 70
Alle ruimtes 65 130

Tarieven 24 uur

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4
Oudenburgse vereniging en instellingen Oudenburgse inwoners Niet-Oudenburgse verenigingen en instellingen Niet-Oudenburgse inwoners
Polyvalente ruimte (volledig) 150 200

Vanaf het tweede gebruik van dezelfde zaal of ruimte door dezelfde vereniging, instelling of persoon uit categorie 1 of 2 tijdens een lopend kalenderjaar wordt het tarief voor het gebruik van de zaal of ruimte gehalveerd, behalve voor privéfeesten.

Indien eenzelfde gebruiker uit categorie 1 of 2 dezelfde zaal of ruimte huurt voor meer dan 25 keer en minder dan 40 keer tijdens een aaneengesloten periode van 12 maanden en hiervoor één aanvraag indient (met opgave van de gewenste gebruiksdata) wordt een korting van 25% toegestaan op de totale huurprijs.

Indien eenzelfde gebruiker uit categorie 1 of 2 dezelfde zaal of ruimte huurt voor meer dan 40 keer tijdens een aangesloten periode van 12 maanden en hiervoor één aanvraag indient (met opgave van de gewenste gebruiksdata) wordt een korting van 50% toegestaan op de totale huurprijs.

Voor meerdaagse huurperiodes wordt het tarief voor het gebruik van de zaal of ruimte gehalveerd vanaf de tweede gebruiksdag, behalve voor privéfeesten.

Beschikbaarheid

Cafetaria

Kleine polyvalente zaal

Leslokaal

Leslokaal met keuken

Omschrijving en mogelijkheden

 

Uw vereniging zoekt een locatie voor een vergadering met leden, een infosessie, meerdaagse opleiding …? De verschillende lokalen van het dienstencentrum kunnen gehuurd worden tegen een betaalbare prijs. Het dienstencentrum is op weekdagen open van 9 uur tot 17 uur, dan kunt u onze cafetaria niet huren. De leslokalen kunnen wel gehuurd worden. Onze medewerkers bekijken graag samen met u wat mogelijk is.

Volgende activiteiten zijn toegestaan in het dienstencentrum:

  • socio-culturele activiteiten: cursussen, voordrachten, studiedagen, vergaderingen, recepties, etentjes, kookcursussen en -demonstraties, activiteiten in kader van welzijn en gezondheid,…
  • sportieve activiteiten: activiteiten bestemd voor actieve senioren en derden, die kunnen georganiseerd worden zonder risico op schade aan de infrastructuur of de aanwezige uitrusting van het centrum;
  • andere activiteiten waarbij geen commercieel of winstgevend doel wordt nagestreefd.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: fuiven en andere activiteiten die de rust van de bewoners van het naastgelegen WZC kunnen verstoren, privéfeesten (bijvoorbeeld verjaardagsfeesten, communiefeesten, babyborrels, etc.). Indien u dergelijke activiteiten wenst te organiseren, kunt u terecht in de andere zalen in onze stad.

Iedere activiteit die aanzet tot geweld, haat of discriminatie en/of in strijd is met wettelijke bepalingen zal niet toegelaten worden.

In de technische fiche kunt u de specificaties per lokaal bekijken. Deze kunt u onderaan de pagina downloaden.

 

Foto's