Sint-Arnolduszaal

Contactinformatie

Sint-Arnolduszaal
Marktstraat 1 – 8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
E ipsofacto@oudenburg.be

Tarieven

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Categorie 5
Oudenburgse vereniging en instellingen Oudenburgse inwoners Niet-Oudenburgse verenigingen en instellingen Niet-Oudenburgse inwoners Anderen
Sint-Arnolduszaal 225 300 400 425 625

Vanaf het tweede gebruik van dezelfde zaal of ruimte tijdens een lopend kalenderjaar door dezelfde vereniging, instelling of persoon behorende tot categorie 1 of 2 wordt het tarief voor het gebruik van de zaal of ruimte gehalveerd, behalve voor privéfeesten. Dit geldt eveneens vanaf de tweede gebruiksdag.

Indien eenzelfde gebruiker van categorie 3, 4 of 5 dezelfde zaal of ruimte huurt voor meer dan 25 keer tijdens een aaneengesloten periode van 12 maanden en hiervoor één aanvraag indient (met opgave van de gewenste gebruiksdata) wordt een korting van 25% toegestaan op de totale huurprijs. 

Dit verminderd jaartarief geldt niet voor het toebehoren zoals beamer en scherm, tribune en licht- en geluidsinstallatie noch voor de extra diensten (zie reglement).

Voor meerdaagse huurperiodes door gebruikers van categorie 3, 4 of 5 wordt het tarief voor het gebruik van de zaal of ruimte gehalveerd vanaf de tweede gebruiksdag, behalve voor privéfeesten.

Dit verminderd dagtarief geldt niet voor het toebehoren zoals beamer en scherm, tribune en licht- en geluidsinstallatie noch voor de extra diensten (zie reglement).

 

Beschikbaarheid

Omschrijving en mogelijkheden

De Sint-Arnolduszaal is bestemd als ontmoetingsplaats voor socio-culturele activiteiten, zoals voordrachten, diamontages, vergaderingen, lessen, discussieavonden, studiedagen, tentoonstellingen, optredens, theatervoorstellingen, recepties, feesten, maaltijden, bingo avonden … Fuiven zijn niet toegestaan.

Foto's