Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen wordt berekend op basis van de prestaties van de overleden echtgenoot of echtgenote.

Opgelet!Het overlevingspensioen moet je, indien je echtgenoot/echtgenote nog niet op pensioen was, zo vlug mogelijk na het overlijden van je echtgenoot/echtgenote aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Meer informatie vind je bij de Rijksdienst voor Pensioenen.