Paspoort (reispas)

De officiële naam voor een reispas is paspoort. Een paspoort is een identiteitsdocument dat volgens internationale normen is vastgelegd. Je hebt dit paspoort niet voor alle bestemmingen nodig. Voor een bezoek aan één van de EU-Landen volstaat de gewone identiteitskaart. Een geldig paspoort is vereist voor een reis naar de meeste landen buiten de EU. Zowel kinderen als volwassenen hebben een eigen paspoort nodig.

Vanaf 13 november 2013 ging het stadsbestuur van start met de afgifte van nieuwe biometrische paspoorten. Het gaat om reispassen voor Belgen die reizen buiten de Europese Unie en om elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen van niet EU-landen. Met deze nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie inzake de beveiliging van reisdocumenten.

De biometrie bestaat uit drie pijlers:

  • Het scannen van de foto volgens internationale normen;
  • Het nemen van de vingerafdrukken;
  • De registratie van de handtekening geschreven op een elektronische PAD.

Geldigheidsduur?

Het paspoort is 5 jaar geldig voor paspoorten tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar is de geldigheidsduur 7 jaar. Verlengingen worden niet meer toegestaan. Er worden enkel nog biometrische paspoorten (dit is een paspoort met een chip) afgeleverd.

Wie?

Voor Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Hoe aanvragen?

Je moet je persoonlijk aanbieden bij de dienst burgerzaken. Ook kinderen doen hun aanvraag persoonlijk, vergezeld van één van de ouders of voogd; vanaf de leeftijd van 6 jaar moeten de kinderen zelf handtekenen.

Wat moet ik meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • je oud paspoort of bewijs van verlies
  • 1 recente pasfoto, in kleur met een witte achtergrond. Belangrijk is dat de foto met gesloten mond moet zijn gefotografeerd.

Wat is de kostprijs en termijn?

De kosten variëren afhankelijk van de procedure en de leeftijd. Je betaalt onmiddellijk bij je aanvraag, contant of met je bankkaart.

De termijn voor de aanmaak van een paspoort bedraagt, normaal gezien, een achttal werkdagen. Maakt men gebruik van een spoedprocedure dan heb je een paspoort binnen de twee werkdagen.


kind – 12 jaar
(5 jaar geldig)
kind 12-18 jaar
(5 jaar geldig)
vanaf 18 jaar
(7 jaar geldig)

Gewone procedure
leveringstijd 8 werkdagen

35,00 EUR

50,00 EUR

80,00 EUR

Spoedprocedure
leveringstijd 1 werkdag

210,00 EUR

225,00 EUR

255,00 EUR


Aanvraag visum

Voor sommige landen moet je ook een visum aanvragen. Dit doe je normaal gezien op de ambassade van het land van bestemming, het visum wordt in het paspoort geplaatst. De procedure en de vereiste termijn verschillen echter van land tot land. We raden je aan hierover concrete informatie in te winnen bij de betrokken ambassade.

Noodprocedure: humanitaire redenen (ongeval, overlijden familie in buitenland,…)

De Federale Overheid Buitenlandse Zaken geeft hiervoor een voorlopig paspoort af. Dit document moet je rechtstreeks bij hen aanvragen, dus niet via de dienst burgerzaken. Dit paspoort is beperkt in duur, in bestemming en kan niet worden verlengd.

Meer info

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een website, waar je per land van bestemming al de nodige informatie terugvindt.

De vereiste documenten, veiligheidsvoorschriften, vaccinaties, ambassades, enz vind je op de site FOD Buitenlandse Zaken Dienst Paspoorten en Visa.