Burgemeester Romina Vanhooren

Afspraak

Na telefonische afspraak

Bevoegdheden

Algemeen beleid, begraafplaatsen en lijkbezorging, bestuurlijke vernieuwing, communicatie en informatie, ICT, patrimoniumbeheer, evenementen, intergemeentelijke en regionale samenwerking, kieszaken, burgerzaken, natuur- en groenbeleid, ondergeschikte besturen, ontvangsten, erediensten, openbare werken, openbaar domein en verfraaiing, polders, land- en tuinbouw, bestrijding van schadelijke dieren en planten, politie, veiligheid, pr en stadspromotie, tewerkstelling, personeelszaken, toerisme en recreatie, wagenpark.

Deze opsomming doet geen afbreuk aan de andere wettelijke bevoegdheden van betrokkene als burgemeester, en als ambtenaar van de burgerlijke stand.