Slachtbewijzen

Alleen particuliere slachtingen van varkens die buiten het slachthuis gebeuren (privé-slachtingen), moeten worden aangegeven. Je kunt daarvoor terecht bij de dienst burgerzaken. De aangifte dient minstens twee volle dagen voor de slachting te gebeuren. Je moet over een beslagnummer beschikken bij de aangifte.