Subsidiëring

In het kader van de projectsubsidies werden de volgende nieuwe thema's voor de subsidieperiodes 2023-2024, 2024-2025 en 2025-2026 vastgelegd: 1. duurzaamheid, 2. integratie, en 3. educatie.