Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand

Overlijdensakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en geboorteakten zijn te bekomen bij de dienst burgerzaken. Deze uittreksels kunnen enkel bekomen worden voor overlijdens en geboorten in Oudenburg en voor huwelijken die in Oudenburg werden voltrokken.