Vakantiejob bij speelpleinwerking De Tunne

Tijdens de paas- en zomervakantie staat speelpeinwerking De Tunne open voor alle kinderen van 4 tot 15 jaar. Hiervoor doen we beroep op enthousiaste animatoren om de kinderen een leuke vakantie te bezorgen. Zin om je kandidaat te stellen? Lees dan de voorwaarden hieronder en vul de vacature in.

De vacature voor de paasvakantie bezorg je bij Team Jeugd vóór zondag 25 februari 2024.

De vacature voor de zomervakantie bezorg je bij Team Jeugd vóór zondag 21 april 2024.

Verloning en aanwervingsvoorwaarden

1. Hoofdanimator

Hoofdanimatoren worden betaald op D1 trap 3 (549,1 euro per week) als jobstudent (statuut monitor) en krijgen een fietsvergoeding voor woon- werkverkeer (0,27 euro per kilometer).
Voorwaarden:

 • cursus hoofdanimator gevolgd hebben en geslaagd zijn voor de stage of beschikken over een geschikt diploma
  of studiegetuigschrift (kopie van diploma of getuigschrift)(neem contact op met Team Jeugd voor meer info)
  of 2 volle jaren ervaring leider in een erkende jeugdbeweging (attest opgemaakt door de jeugdbeweging)
 • op datum van indiensttreding minimum 17 jaar zijn
 • minimum 4 weken ervaring hebben op een speelpleinwerking

 

2. Animatoren

Animatoren worden betaald op D1 trap 0 (521,74 euro per week) als jobstudent (statuut monitor) en krijgen een fietsvergoeding voor woon- werkverkeer (0,27 euro per kilometer).
Voorwaarden:

 • basiscursus animator in het jeugdwerk gevolgd hebben en geslaagd zijn voor de stage
  of beschikken over een geschikt diploma of studiegetuigschrift (kopie van diploma of getuigschrift)(neem contact op met Team Jeugd voor meer info)
  of minimum 4 weken ervaring hebben op een speelpleinwerking (attest opgemaakt door de speelpleinwerking indien niet De Tunne)
  of 1 vol jaar ervaring leider in een erkende jeugdbeweging (attest opgemaakt door de jeugdbeweging)
 • op datum van indiensttreding minimum 16 jaar zijn

 

3. Speelpleinbegeleider

Speelpleinbegeleiders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 41,48 euro per dag.
Voorwaarden:

 • basiscursus animator in het jeugdwerk gevolgd hebben
 • ervaring is geen verreiste
 • op datum van indiensttreding 15 jaar zijn
 • bezig zijn met stage of geslaagd zijn voor de stage

 

Basiscursus 'Animator in het jeugdwerk'

Vanaf 15 jaar kan je een basiscursus 'Animator in het jeugdwerk' volgen. Het attest wordt uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en is bruikbaar in het gehele jeugdwerk. Het stadsbestuur verleent hiervoor een subsidie.

De basiscursus 'Animator in het jeugdwerk' is één en al speelplezier. Je leert er activiteiten maken, omgaan met kleuters en tieners en nog veel meer. Enthousiasme, teamspirit, creativiteit, maar ook geduld en flexibiliteit zijn dan ook onontbeerlijke eigenschappen om een goede animator te worden. In de cursus van één week kom je in contact met andere jongeren, die net als jij, wild zijn van het speelplein.

Na de cursus kan je tijdens de paas- en zomervakantie voor je stage op de speelpleinwerking van Oudenburg terecht. Een stage-aanvraag dien je in bij de jeugddienst. In deze aanvraag is het van belang om jouw voorkeursperiode(s) te vermelden.

Slaag je voor de cursus en je stage, dan bekom je jouw attest en kom je in aanmerking om de komende vakanties als speelpleinbegeleider of animator opgenomen te worden in de jeugdwerking.

Nuttige links

Download