Verandering van beroep

In de gemeentelijke bevolkingsregisters, en in het rijksregister van de natuurlijke personen, staat elke burger vermeld met zijn beroep erbij.

Het beroep wordt ook vermeld in de meeste attesten en getuigschriften die afgeleverd worden door de gemeente.

Bij iedereen verschijnt automatisch 'zonder beroep'. Als dit wijzigt (student, bediende, arbeider, gepensioneerd, enzovoort) dan moet je dit meedelen aan de dienst burgerzaken van de gemeente waar je ingeschreven bent.

Voor bepaalde beroepen, in het bijzonder voor deze waarvan de titel beschermd is, eist de gemeente ter rechtvaardiging de voorlegging van documenten ( bijvoorbeeld arts, architect, journalist,...).