Verkiezingen

2024 is een druk verkiezingsjaar, met Europese, federale en regionale verkiezingen gepland op 9 juni 2024, gevolgd door provincieraads-, gemeenteraads- en district raadsverkiezingen op 13 oktober 2024.

Wellicht heb je vragen over het verkiezingsgebeuren. Moet ik stemmen, of mag ik? Vanaf welke leeftijd? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel ik me kandidaat? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau?

Opgelet: voor de verkiezingen op 9 juni 2024 geldt de stemplicht nog wel! Nieuw is dat voor de verkiezing van het Europees Parlement de 16- en 17-jarigen stemrecht hebben.

De stembureaus zijn opnieuw te vinden in de sporthal Ter Beke (Bekestraat 16) en Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk (Ettelgemsestraat 24). Bekijk dus goed je oproepingsbrief voor je gaat stemmen zodat je onmiddellijk op de juiste locatie bent.  De stembureaus zijn geopend vanaf 8 uur en sluiten om 14 uur.

 

Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op https://verkiezingen.fgov.be, de officiële verkiezingswebsite van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Er werd een specifieke website, https://elections.europa.eu, voorbereid om de Europese onderdanen alle nodige informatie te geven over de uitoefening van hun stemrecht en hun recht op verkiesbaarheid in België bij de verkiezingen van het Europees Parlement op 9 juni 2024. Voor vragen of inlichtingen kan je ook steeds terecht bij de dienst burgerzaken.