Verlies, diefstal of duplicaat

Bij verlies van een (voorlopig) rijbewijs doe je aangifte bij de politie. Verlies je je rijbewijs in het buitenland, dat doe je eerst aangifte ginder ter plaatse en daarna eveneens bij thuiskomst. De politie stelt een proces-verbaal op en je ontvangt een attest van aangifte. Je vraagt daarna best onmiddellijk een duplicaat van je voorlopig rijbewijs of een nieuw rijbewijs aan in de dienst rijbewijzen. Je brengt het attest van verlies (gekregen van de politie) eventueel samen met 1 recente pasfoto mee.

Een duplicaat van een rijbewijs kost 26,00 EUR.

Meer info in verband met mogelijke categorieën, rijgeschiktheidsattest, vakbekwaamheidsattest,... kan je vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.