Voornaamswijziging

Sedert 1 augustus 2018 is de bevoegdheid tot wijziging van de voornaam volledig overgedragen aan de gemeentelijke overheid:
  • de verandering van de voornaam;
  • de wijziging van de voornaam in het kader van genderwijziging;
  • het toevoegen van de voornaam in het kader van de aanvraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit.

VOOR WIE?

Je kan je voornaam laten wijzigen als:
  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent;
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt;
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden;
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

HOE?

De voornaamsverandering moet schriftelijk aangevraagd worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (in de praktijk: bij de dienst burgerzaken).

Vervolgens heeft de dienst burgerzaken drie maanden de tijd om de aanvraag te onderzoeken en een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, dan wordt de voornaamswijziging overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Nadien ontvang je een uitnodiging om je oude identiteitskaart te vervangen.

De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon gewijzigd wordt. Ze heeft dus geen invloed op de afstamming en de gevolgen ervan.

Verder moet je zelf alle andere (officiële) relaties en instanties - zoals je werkgever, het ziekenfonds, de bankinstelling, de verzekeringsinstellingen, … - op de hoogte brengen van deze naamsverandering.

WAT BRENG JE MEE?

Bij je bezoek aan de dienst burgerzaken breng je volgende stukken mee:
  • je identiteitskaart;
  • je geboorteakte (indien niet beschikbaar binnen België);
  • het verzoek tot voornaamswijziging (ook beschikbaar bij de dienst burgerzaken).

KOSTPRIJS?

De kostprijs voor de voornaamswijziging is 187,50 euro.

MEER INFO

Voor meer informatie over de naamswijziging kan je terecht op https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering.