VZW Sport en Recreatie

De sporthal wordt beheerd en uitgebaat door de vzw Sport en Recreatie Oudenburg.

Samenstelling

De vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. Maandelijks komt de Raad van Bestuur samen. De Algemene Vergadering van de vzw Sport en Recreatie Oudenburg vergadert tweemaal per jaar.

Leden